Human Body - Eye witness (Bìa mềm)

Human Body - Eye witness (Bìa mềm)

Từ đầu mũi đến đầu ngón chân, Human Body by Eyewitness cho phép con bạn tìm hiểu tất cả về cách cơ thể chúng hoạt động. Tìm hiểu cách chúng ta tiêu hóa thức ăn, có bao nhiêu xương trong cơ thể, cách chúng ta thở và điều gì tạo nên con người chúng ta. Loạt tài liệu tham khảo về Nhân chứng hoàn hảo cho việc trợ giúp bài tập về nhà hoặc dự án ở trường

Giảm 40% giá bìa
231.000 đ
140.000 đ
1
VND