Cars, trains, ships and planes

Cars, trains, ships and planes

Cars, Trains, Ships and Planes mô tả một cách thú vị các phương tiện di chuyển đường bộ, đường thủy và hàng không, bao gồm cả các phương tiện phá kỷ lục về các phương thức vận chuyển nhanh nhất, lớn nhất, dài nhất và tốn kém nhất từng được phát minh ra. Khám phá hơn 1.000 phương tiện khác nhau và các sự kiện cũng như số liệu thú vị. Cuốn bách khoa toàn thư dành cho trẻ em này là con đường nhanh nhất để tìm hiểu về toàn bộ lịch sử của tất cả các phương thức giao thông hiện đại, từ bánh xe đầu tiên cho đến các phương tiện giao thông mới nhất, hiện đại nhất.

Giảm 40% giá bìa
561.000 đ
337.000 đ
1
VND