English Dictionary and Thesaurus - Junior Illustrated

English Dictionary and Thesaurus - Junior Illustrated

Trẻ em sẽ tăng cường kỹ năng viết và nói của mình với cuốn sách ghép từ này. Chúng sẽ học các từ mới, tìm hiểu ý nghĩa của từ, kiểm tra lỗi chính tả và khám phá 50 cách khác để nói 'hay'. Dễ sử dụng và có nhiều hình ảnh, đây là cuốn sách hoàn hảo để giúp trẻ em làm bài tập ở trường và bài tập về nhà từ 7 đến 11 tuổi hoặc lớn hơn

Giảm 40% giá bìa
660.000 đ
396.000 đ
1
VND