Atlas giải phẫu cơ thể người

Atlas giải phẫu cơ thể người

Ứng dụng những kiến thức và công nghệ y khoa tiên tiến nhất, Atlas giải phẫu cơ thể người là cuốn cẩm nang trực quan và chi tiết về giải phẫu, sinh lí, quá trình phát triển và các bệnh lí của cơ thể người. Nhờ những kĩ thuật hình ảnh y khoa tiên tiến nhất cùng công nghệ dựng hình 3 chiều trên máy tính, cuốn sách này sẽ cho bạn cái nhìn rõ nét về từng chi tiết trên cơ thể người

Giảm 40% giá bìa
USD 27,200.00
USD 16,000.00

Similar products

0.04
USD

Product


Book Now
/files/sites/79/sach-cu-75.png
0966131645